Onze nieuwe directeur!

Onze nieuwe directeur!

Donderdag 17 december 2015

Zoals u weet zijn we de afgelopen periode bezig geweest met het werven van een nieuwe directeur.  De BAC (Benoemings Advies Commissie) met daarin leerkrachten, een MR-ouder, een collega directeur en de bovenschoolsdirecteur heeft unaniem gekozen voor Hans Dullaert. Hans zal per 1 februari 2016 formeel worden aangesteld als directeur van Babylon. Tot 1 februari zijn Hans en Jan nog als interim-directie verantwoordelijk voor de school. Trots en blij sluiten we 2015 af. Wij wensen u een goede vakantie en zie u graag in 2016 terug.

Terug

Van Speykstraat 109

3014 VG Rotterdam

010 241 74 55

h.dullaert@nullstichtingboor.nl